Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Vor­ming en ver­die­ping
  "De kerk is Gods volk onderweg"

  Om een sterk en krachtig geestelijk leven op te bouwen is voortdurend vorming nodig. De parochie biedt altijd een basispakket aan vorming in liturgie, gezinsspiritualiteit, etc. Wij als parochie vinden het van groot belang dat we de kans krijgen meer te leren - dat noemen we catechese - over ons geloof als katholieken. Met andere woorden de rijkdom van ons geloof beter leren verstaan door onze kennis te vergroten. Men moet dan denken aan kennis over de bijbel, de liturgie – dus over de samenkomsten in de kerk – en over het dagelijks leven van de christen.

   

  Open avonden

  De Open Avond neemt een belangrijke plaats in. Iedere derde vrijdag van de maand wordt een actueel thema binnen de samenleving en de kerk besproken en meestal door een gastspreker. Er is altijd mogelijkheid voor onderlinge uitwisseling en napraten. De bijeenkomsten vinden altijd plaats op het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51. Bij de nieuwsberichten op deze site vindt telkens de aankondiging van de eerstvolgende Open Avond. Kome ook!

   

  Alpha-cursus

  Deelnemers aan de Alpha-cursus maken in 13 bijeenkomsten kennis met de kernpunten van het Christelijk geloof. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd waarna er gestart wordt met een inleiding. Daarna wordt er in groepjes verder gepraat. Klik hier voor meer informatie.

   

  Youcat

  Katholiek zijn, wat is dat eigenlijk? Over het algemeen weten christenen en zeker katholieken te weinig over hun geloof. Daar brengt Youcat verandering in! Klik hier voor meer informatie.

  Youcat Image2

   

  Tienergroep (12 t/m 16 jaar)

  De tieners komen in principe elke eerste vrijdagavond van de maand bij elkaar in een zaaltje bij de Pius X kerk aan de Kardinaal de Jongweg 71, Eindhoven. Vanwege de corona situatie worden de avonden echter voorlopig gehouden in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51 te Eindhoven, omdat daar meer ruimte beschikbaar is. Van 19.45 uur tot 21.45 uur. Een mooie kans om te groeien in vriendschap met God en met elkaar! Wil je meer weten over de tienergroep? Klik dan hier of mail naar pasenpinksteren@gmail.com voor meer informatie.

   

  Jongerengroep (vanaf 16 jaar)

  De jongeren komen in principe elke laatste zondagavond van de maand bij elkaar in het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51 te Eindhoven. De avonden beginnen na de Eucharistieviering van 18.00 uur. Een mooie kans om meer te horen over het katholieke geloof of je geloof te verdiepen en andere jongeren te leren kennen! Op deze pagina kunt u meer te weten komen over de jongerengroep.

  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture