Mobile logo
  Agen­daNieuwsOver ons
  Pa­ro­chie­be­stuur

  Het parochiebestuur is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van het pastoraal centrum van de Joriskerk: 040-211 04 67. U kunt het bestuur ook een e-mail sturen. Het betreffende e-mailadres is: bestuur@parochiesintjoris.nl.

   

  Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Pastoor R. Wilmink - Voorzitter
  • De heer. P. Duijser - Vice-voorzitter
  • De heer H. Dautzenberg - Penningmeester & Secretaris
  • De heer C. van As - Beheer/onderhoud gebouwen
  null

  Pastoraal centrum

  Sint Jorislaan 51,

  5614 AA Eindhoven

  © 2024 R.K. Parochie Sint Joris - Alle rechten voorbehouden.
  Website ontwikkeld door Visual Capture | Fotografie door GetitonPicture